Panasonic AQUAREA - labākā alternatīva tradicionālām apkures sistēmām

2. daļa . Renovācija . Panasonic AQUAREA - labākā alternatīva tradicionālām apkures sistēmām .

   ( 2019.g. , septembris )

 

     1 .  Panasonic AQUAREA siltumsūkņu pielietošanas rezultāti renovējot apkures sistēmas

 

 

                

 

    Raksta pirmajā daļā parādīts , ka inovatīvu  Panasonic AQUAREA siltumsūkņu pielietošana mūsdienu Latvijas mājās ( kuras celtas pēc 2010.gada ) nodrošina rekordi zemas apkures izmaksas .

 

    Bet Lavijā ir daudzas ievērojami vecākas mājas . Kas notiks pielietojot Panasonic AQUAREA tādās , ne pārāk siltās mājās ?

  

 Kāda ir tradicionālu apkures sistēmu ( elektrības un malkas katlu , granulu un dīzeļdegvielas sistēmu ) nomaiņas efektivitāte uz Panasonic AQUAREA siltumsūkņiem ?

    1. zīm. doti Panasonic AQUAREA siltumsūkņu daži pielietošanas rezultāti renovējot apkures sistēmas .

    Nelielā mājā N1 ar apkurināmo laukumu 95 m2 līdz renovācijai tika izmantota malkas apkure . Renovācjā tika uzstādīts  Panasonic AQUAREA siltumsūknis , kas nodršina apkuri (siltas  grīdas + radiātori ) un karstu ūdeni .

     Renovācijas rezultātā šīs mājas īpašnieki ieguva komfortu , nesalīdzināmu ar malkas apkuri . Nav nepieciešams iegādāties , atvest un sakraut  malku , divas reizes dienā kurināt krāsni , iznest izdedžus .

   

  Rezultātā apkure vidēji izmaksā 22 EUR/mēnesī ( 264 EUR/gadā )  , bet karstais ūdens tikai  11 EUR/mēnesī !

     Summā 33 EUR/mēnesī ! Tas ir tik daudz , cik vidēji mēnesī izmaksātu ( pielietojot krāsns apkuri ) tikai elektriskā  boilera izmantošana sagatavojot karstu ūdeni diviem- trīs cilvēkiem .

 

 

           

      Mājā N2 ar apkurāmo laukumu 125 m2 līdz apkures sistēmas renovācijai izmantoja malkas katlu ar radiātoru sistēmu . Renovācijā uzstādīts Panasonic AQUAREA siltumsūknis , kas nodršina apkuri un karstu ūdeni . Radiātori saglabāti bez izmaiņām . Sistēmā integrāts esošais malkas katls , kas tiek dažreiz izmantots liela sala gadījumā . Rezultāts : vidēji ( laika periodā no 2013.g. līdz 2018.g. ) apkure izmaksā 26 EUR/mēnesī ( 312 EUR/gadā ) , bet karstais ūdens tikai 11 EUR/mēnesī ! Summā 37 EUR/mēnesī !                                                     

    

Nepieciešams atzīmēt , mājās N1 un N2 līdz apkures sistēmu  renovācijai tika veikta pašu māju renovācija ( siltināšana ).

     Mājā N3 ar apkurāmo laukumu 210 m2 līdz apkures sistēmas renovācijas arī izmantoja malkas katlu ar radiātoru sistēmu . Bet mājas siltināšana netika veikta .

     Renovācijā uzstādīts Panasonic AQUAREA siltumsūknis , kas nodrošina apkuri un karsto ūdeni. Radiātori saglabāti bez izmaiņām . Sistēmā integrēts esošais malkas katls , kas gan praktiski netiek izmantots .

 

     Rezultāts : vidēji ( laika periodā no 2015.g. līdz 2017.g. ) apkure izmaksā 89 EUR/mēnesī , bet karstais ūdens 19 EUR/mēnesī ! Summā 108 EUR/mēnesi ! Ne pašā jaunākajā  210 m2 mājā bez tās renovācijas un ar lielu karstā ūdens patēriņu tas nav slikts rezultāts !

     Dotie piemēri pārliecinoši parāda , ka renovējot apkures sistēmas ne pārāk jaunās mājās ( pat saglabājot esošās radiātoru apkures sistēmas ) Panasonic AQUAREA siltumsūkņu izmantošana ir pietiekami efektīva . Un ļauj iegūt pie pietiekami mērenām apkures izmaksām komfortu un ērtības , kas tā pietrūkst izmantojot malkas apkuri !

 

2. Gāzes , granulu , šķidrās degvielas un gaiss-ūdens siltumsūkņa apkures izmaksu salīdzinājums .


      Apskatīsim konkrētas mājas (200 m²) reālas ekspluatācijas rezultātus (2013.-2018.gadu laikā). Mājai ir tipiska Latvijai konstrukcija – fibo bloki + 100 mm putoplasts . Mājai ir divi stāvi, pirmais stāvs – siltas grīdas, otrais stāvs – radiatori (1.zīmējums). Atrašanas vieta – Ķekava. Mājā dzīvo jauna ģimene ar mazu bērnu.

     Apkuri un karstu ūdeni nodrošina gaiss-ūdens siltumsūknis Panasonic AQUAREA T-CAP SXF12. Siltumsūknis ir apgādāts ar atsevišķu elektroskaitītāju un siltuma skaitītāju.

 

Tas ļauj novērtēt siltuma enerģijas daudzumu, kas tiek saražots mājas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (siltuma skaitītājs), kā arī reālus elektroenerģijas patēriņus (attiecīgi arī naudu) saražojot šo siltuma daudzumu (elektroskaitītājs).

Ekspluatācijas rezultāti ir doti 1.un2.zīmējumos. Apkurei un kārsta ūdens sagatavošanai (no 2013.g. oktobra līdz 2018.g. oktobrim) dotajai mājai vidēji gadā bija nepieciešams 29283 kWh siltums (sk. siltuma skaitītāja rādījumus).

 

Šā siltuma saražošanai Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūknis vidēji gadā patērēja 8620 kWh elektrības (sk. elektroskaitītāja rādījumus), kas izmaksāja 1163 EUR (ņemts elektroenerģijas 2018/gada tarifs-1 kwh=0,135EUR).

 Vidēji mēnesī apkures izdevumi 76 EUR,karstā ūdenssagatavošana 21 EUR,kopā 97 EUR/mēnesī. 200 m² mājai ar lielu kārstā ūdens patēriņu tas pats par sevi ir labs rezultāts! Jāatzīmē pateriņu stabilitāte darbinot siltumsūkni trīs gadu laikā.
 

 

 

 

 

 

 

 

       Bet cik būtu jāmaksā mājas īpašniekam, ja šo pašu siltuma daudzumu –29283 kWh saražotu izmantojot citus siltuma avotus? 

 


       Kā alternatīvi siltuma avoti dotai mājai varētu būt:
- maģistrālā gāze;
- LPG (sašķidrinātā gāze);
- granulas;
- dīzeļdegviela;
- elektrība;
- ģeotermālais (zemes) siltumsūknis.

     Cietā kurināmā katls (ogles, malka, briketes) netiek apskatīts, jo šādas mūsdienīgas mājas īpašnieks negribēs 6 mēnešus gadā strādāt par kurinātāju.
      Aprēķinu rezultāti doti 1.tabulā:
Ņemsim pašlaik spēkā esošos tarifus. Apkures izdevumu novērtēšanu dažādiem degvielas veidiem veiksim izmantojot vispārpieņemtu formulu:


http://www.gaiss-udens.lv/upload/files/Formula.jpg

kur   Q – nepieciešamais siltuma daudzums, mūsu gadījumā 29283  kWh (siltuma skaitītāja rādījums);
c – degvielas vienības cena.

          А – degvielas vienības siltumietilpība;
          η – katla pilnais lietderības koeficients;

kur   η = η1 × η2,

          kur –      η1 – degvielas degšanas lietderības koeficients;
                          η2 –lietderības koeficients, nododot siltumu siltumnesējam.

Ekspluatācijas izdevumi vidēji 2013.-2018.g. aprēķinu rezultāti izmantojot formulu (1) 

1.tabula

 

¹ Ņemot vērā ūdens sakarsēšanu vasarā ar elektrotenu.

  (Granulu katlu ražotāji rekomendē tikai apkures periodā karstā ūdens sagatavošanu no katla, bet vasarā izmantot elektrosildītāju boilerī, tāpēc ka nav ieteicams vasarā atstāt katlu ilgā gaidīšanas režīmā. Tā rīkojas lielākā granulu katlu īpašnieki, lai palielinātu to kalpošanas laiku).

  Vēlreiz atzīmēsim: Panasonic AQUAREA īpašnieks par apkuri un karstu ūdeni 2013.-2018.g. vidēji maksāja 1163 EUR gadā.
Ja mājas īpašnieks izlemtu izmantot siltumsūkņa vietā citus siltuma avotus, tad viņa zaudējumi (papildus izdevumi apkures izdevumu pieauguma dēļ) būtu ievērojami (2.tabula): 

2.tabula

Skaitļi runā paši par sevi – ir jābūt ļoti lielam minēto sistēmu entuziastam, lai piekristu tādam lielam izdevumu pārtēriņam ekspluatācijas procesā (salīdzinot ar Panasonic AQUAREA).

Granulas:

Sevišķi ir iespaidīga situācija ar granulām.Bet jāņem vērā, ka lai saražotu nepieciešamo siltumu gadā, būtu nepieciešamas gandrīz 7 tonnas granulu 460 maisi pa 15 kg katrā!

Pilnīgu reāls daudzums 200m² mājai.

       Šos maisus vajadzētu atvest, sakraut noliktavā, regulāri iebērt katla bunkurā, kā arī iztīrīt un iznest izdedžus.
       Papildus tam regulāri ir jātīra deglis, jāseko, lai kopā ar granulām bunkerī nenokļūtu svešķermeņi un neiesprūstu šneki,  regulāri jātīra katla gaisa kanāls. Un mājas īpašniekam pēc visu šo smago un samērā sarežģīto darbu veikšanas vēl nepieciešams piemaksāt 400 EUR katru gadu!
       Bet Panasonic AQUAREA siltumsūkņi strādā pilnīgi automātiskā režīmā un nav nepieciešama cilvēka iejaukšanās!
Tā kā granulas tomēr nav tas labākais variants! 

         Tagad ir skaidrs , kāpēc Latvijā unLietuvā māju īpašnieki aizvien biežāk nomaina granulu katlus uz gaiss-ūdens siltumsūkņiem . Parasti mēs rekomendējam neizmest granulu katlu  , bet izmantot to visaukstākajās dienās papildus ekonomijai .

 

Šķidrā degviela :

                 Šķidrās degvielas  ( sašidrinātā gāze un dīzelis ) neekonomiskums papildinās ar tās piegādes un uzglabāšanas  neērtībām . Tāpēc arī šīs apkures sistēmas gūst arvien mazāk piekritējus .

                 Apkure ar maģistrālo gāzi ir dārgāka par 26 % , kas dod papildus izdevumus 2900 EUR apmērā desmit gadu ekspluatācijas laikā . Skaidrs , ka tas ir aprēķins , bet mums ir iespējas salīdzināt šo aprēķinu ar reālas ekspluatācijas  rezultātiem .

 

Maģistrālā gāze   

           Salīdzināsim apkures un karstā ūdens sagatavošanas izdevumus divās atsevišķās mājās, viena no kurām (135 m²) ir apgādāta ar Panasonic AQUAREA, bet otra (120 m²) izmanto maģistrālo gāzi (īpašnieks pieraksta gāzes skaitītāja stāvokli katru mēnesi).3.zīmējums.
            Apkures un karstā ūdens sagatavošanas vidējie izdevumi mājā ar Panasonic AQUAREA siltumsūkni bija 47 EUR mēnesī, vai 0.35 EUR/m². Mājā ar gāzes apkuri šajā periodā izdevumi vidēji bija 60 EUR mēnesī, vai 0,50 EUR/m²!                      

 Redzams, ka šajā gadījumā ir par 43% dārgāk, nekā mājā ar Panasonic AQUAREA siltumsūkni!

 

 

 

Kā redzam , realitātē starpība starp apkuri ar maģistrālo gāzi un siltumsūkni var būt vēl lielāka ! Un ja vēl ievērot izdevumus gāzes pievadīšanai līdz mājai .....

         Tā kā maģistrālā gāze pie mums arī vairāk ir domāta tās entuazistiem .

Ģeotermālais ( zemes ) siltumsūknis :

              Zemes siltumsūknis ir  ievērojami gārgāks par gaiss-ūdens siltumsūkni . Un montāžas neērtības ievērojami vairāk . Šie trūkumi attaisnojās ar to , ka vēl nesen tika uzskatīts , ka zemes siltumsūknis ir ievērojami ekonomiskāks nekā gaiss-ūdens siltumsūknis .

             Bet tehniskais progress nestāv uz vietas . Pēdējos gados parādījās inovātīvie gaiss-ūdens siltumsūkņi , kuri ir speciāli projektēti darbam aukstos reģionos - Panasonic AQUAREA  T-CAP .

            

  Šo siltumsūkņu energoefektivitāte un ekonomiskums līdzinās ģeotermāliem , bet viņi izmaksā ievērojami mazāk.

             To nodemonstrēt var ar sekojošiem datiem :

            Salīdzināsim divu ģeotermālo siltumsūkņu NIBE ( ar 5 kW un 12 kW siltuma jaudām ) tehniskos raksturojumus ar analoģiskas jaudas Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņu raksturojumiem . Jāatzīmē , ka NIBE ir atzīts līderis starp zemes siltumsūkņu ražotājiem .

             Visvienkāršāk to izdarīt izmantojot ENERGY LABEL , 4. zīmējums

         Mēs redzam , ka visi galvenie raksturojumi - siltuma jauda pie  - 22 grādiem un energoefektivitātes klase ( tas ir ekonomiskums ) zemes  siltumsūkņiem  NIBE  un gaiss-ūdens siltumsūkņiem Panasonic ir vienādi !

Tas nozīmē , ka pat liela sala laikā tiem ir vienāda jauda un vienāds ekonomiskums visa gada laikā ! Nodemonstrēsim to ar praktiskas ekspluatācijas rezultātiem : 5. zīmējums .

Šajā zīmējumā doti apkures izdevumi pa 2017. gada mēnešiem divās mājās ; ražotājs “ Somu māja “ .

Un reālā ekspluatācijā apkures izdevumi ( pārrēķinot un 1 m2 , tā kā māju laukumi atšķiras ) izmantojot zemes siltumsukni , kā arī izmantojot Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkni ir vienādi !        

Bet zemes siltumsūkņa cena ievērojami lielāka . Ja apkures izdevumi vienādi , tā kāpēc maksāt vairāk ?

         Rezumējam , ka reālā  ekspluatācijā apstiprina , ka inovatīvās Panasonic AQUAREA sistēmas , pateicoties visjaunākajām tehnoloģijām , pēc visu savu raksturojumu summas ( un galvenokārt pēc ekonomiskuma ) , ir kļuvušas par pārliecinošu apkures tirga līderi . Uz šodienu šīs sistēmas  Latvijas apstākļos ir pašas ekonomiskās un ērtākās .

 

    3 . Panasonic AQUAREA siltumsūkņu darbības efektivitāte pie ekstremāli zemām temperatūrām reālas ekspluatācijas apstākļos . Novērtējot iegūtos rezultātus , nepieciešams ievērot , ka dotajās mājās tika izmantoti speciāli  Panasonic AQUAREA siltumsūkņi . Tie ir paredzēti darbam aukstā klīmatā .

      2016. gadā , janvāra sākumā , kad bija stipri sali ( naktīs līdz - 27 grādi ) Panasonic centrs veica Panasonis AQUAREA siltumsūkņu speciālu efektivitātes testēšanu , kuri strādāja reālās mājās .Tika fiksēti siltuma un elektriskaitītāju rādījumi ar soli ~10 stundas (no rīta un vakaros) dienās ar lielu salu. Tas ļāva novērtēt reālus siltumsūkņu darbības raksturojumus ( ņemot vērā atkausēšanu, apstāšanos utt) sevišķi zemu temperatūru diapazonā (-15°C ÷ -27°C), 6.zīmējums.

 

Panasonic Aquarea siltumsūkņu darbības efektivitāte pie zemām āra temperatīurām

                                                                                                                                                       6.zīmējums                     

Rezultāti:

         1.  Apstiprināta gaiss-ūdens siltumsūkņu darba spējas pie zemām temperatūrām. Pie āra gaisa temperatūras -24°C siltumsūknis nodrošināja siltumnesēja sakarsēšanu līdz +51C°. Mājām pietika siltums pat pie -26°C÷  -27°C.
         2. Apstiprināta darbības efektivitāte pie zemām temperatūrām. Pie vidējās āra temperatūras -22°C (07.-08.janvārī 24 stundu laikā, minimālā temperatūra -27°C) modelis WH-SXC12F ar nominālo jaudu 12Kw nodrošināja vidējo siltuma jaudu 9.9kW! pie šās zemās āra temperatūras tika fiksēti augsti COP lielumi: COP=1.8 (Jaunolaine, SXC12F); COP=1.95 (Ķekava, SXC12F); COP=2.3 (Krustkalni, SXC09).
        3. Apstiprināta nominālās jaudas saglabāšanās modeļiem Panasonic T-CAP līdz -15°C. Tā, modelis WH-SXC09F3E8 ar nominālo jaudu 9kW temperatūru diapazonā -14°C÷ -16°C ilgu laiku (20 stundas) nodrošināja vidējo siltuma jaudu 9.3 kW un vidējo COP=2.23.
        

SVARĪGI : Novērtējot iegūtos rezultātus nepieciešams ievērot , ka dotajās mājās tika uzstādīti  speciāli Panasonic AQUAREA siltumsūkņi .

Šo siltumsūkņ specifiskā konstrukcija nodrošina to darbību  aukstā klīmatā : Skandināvijā un Baltijā .

 

Viss augstāk minētais ļauj izdarīt sekojošu svarīgu secinājumu:


     Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņu 10 gadu ekspluatācija Latvijā un Lietuvā pārliecinoši pierādīja to drošumu un efektivitāti visā āra temperatūru diapazonā, kāds ir raksturīgs mūsu klimatam (Pašlaik Latvijā un Lietuvā uzstādīti un veiksmīgi strādā vairāk kā 1600 Panasonic AQUAREA).

 

Prakse pierādīja, ka Panasonic AQUAREA inovatīvās sistēmas, pateicoties visjaunākajām tehnoloģijām,
ir kļuvušas par apkures tirgus līderi!

 

Šodien Latvijas un Lietuvas apstākļos pati ekonomiskākā, drošākā un ērtākā apkures sistēma.