ZEMĀKĀS APKURES IZMAKSAS

Acīmredzami, ka siltumsūkņa galvenais rādītājs ir tā energoefektivitāte.
( Ja tā nav svarīga , var izmantot ievērojami lētāko elektrokatlu).
Siltumsūkņa ( SS ) energoefektivitāte ir atkarīga no daudzu faktoru kopuma:

 

  • SS tehniskā stāvokļa ( piemēram, no freona daudzuma sistēmā, siltummaiņa stāvokļa );
  • SS un apkures sistēmas slēguma shēmas un montāžas darbu veikšanas kvalitātes,
  • Ekonomaizera izmantošanas vai tā neizmantošanas, sistēmas hidrauliskās pretestības;
  • SS darbības algoritma pareizas izvēles un tā automātikas iestatīšanas;
  • Siltumsūkņa jaudas atbilstības mājas siltuma zudumiem;
  • Mājas apkures sistēmas parametriem.

Ja siltumsūkņa jauda ir nepietiekama, tad lai nodrošinātu mājā vajadzīgo komfortu SS nepārtraukti ieslēgs papildus elektro-sildītāju,attiecīgi SS energoefektivitāte strauji kritīsies .
 

Šo faktoru neievērošana var novest pie ievērojamas SS reālās energoefektivitātes samazināšanos ( līdz pat -50 % ).
 

Attiecīgi , apkures izmaksas var viegli pieaugt pat 2-3 reizes .

Tādēļ lielākā daļa siltumsūkņu pārdevēju izvairās no sarunām par viņu piedāvāto SS reālo energoefektivitāti .
Un nekad nedod nekādas garantijas saistībā ar šo siltumsūkņiem galveno, tehnisko parametru atbilstību ražotāja tehniskajiem datiem .
Firma “ RIKON AC “, pateicoties 26 gadu darba pieredzei darbā ar Panasonic siltumsūkņiem un ciešai sadarbībai tiešā veidā ar Panasonic siltumsūkņu izstrādātājiem Malaizijas un Čehijas rūpnīcās , atrisināja sarežģītu uzdevumu : Siltumsūkņa parametru optimizācija katram konkrētam objektam, on-linerežīmā izmantojot “mākoņu“ tehnoloģijas .

RIKON AC piedāvā unikālu produktu : “ Siltumsūkņa garantēta energoefektivitāte “ !

 

Tas nozīmē sekojošo, RIKON AC nodrošina :


5 gadu garantija mūsu siltumsūkņu darba spējām;
5 gadu garantija mūsu siltumsūkņu reālās energoefektivitātes ( COP ) atbilstībai ražotāja tehniskajiem rādītājiem;
5 gadu garantiju mūsu siltumsūkņu reālās siltuma jaudas atbilstībai ( bez elektrosildītājiem ) ražotāja tehniskajiem rādītājiem.

 

Neatbilstības gadījumā -labosim vai nomainīsim SS .